Monday, June 22, 2009

uLam for today!!!

(june 11,2009)
YUMMY!!!

hihihi!!!

Lunch break..
cOntributiOn:
rosebeLLe(that's me):ang pinangangaLantakan kongcentury tuna..hahaha..

mica: kain..siya ang rice cooker ng bayan..hahaha..may daLa rin siyang abreLata..oh,see!!..

jenneLyn: ang pinakamatindi sa Lahat..daLa niya ang..TUYO,ITLOG NA PULA TA KAMATIS...weeeeh!!! hahaha...rapsa!!!!
nangamoy tuyo ang corridor!!!
hahaha...


♥18♥

No comments: